Komatsu Komatsu Bulldozer D20S-3 35PS in Philippines Komatsu Komatsu Bulldozer D20S-3 35PS in Philippines Komatsu Komatsu Bulldozer D20S-3 35PS in Philippines